SUPERVIKARENS lærervikarer er alle læreruddannede

Vikarkorpset er på over 30 lærere, og vi dækker hele region Sjælland og Hovedstadsområdet.

Vores vikarer er lærere, der af flere forskellige årsager, har brug for et midlertidigt job på en skole.

Supervikaren dækker alle skolefag.

Skal en af skolens lærere på kursus, har en længere sygemelding eller har andet forfald, så står vi klar. Ring og hør nærmere.

Supervikarens vikarer skaber tilfredshed.

Skolen får en kompetent vikar ansat, forældrene bliver tilfredse, eleverne lærer noget, kollegerne får en dygtig kollega og ikke en ung uerfaren student. Og ikke mindst - Eleverne får et fagligt udbytte, da de bliver undervist af en uddannet vikar.

Vi leverer undervisning - og ikke rundbold i skolegården.

Supervikaren sikrer en hurtig og stabil levering.

Supervikarens vikarer har alle en ren børneattest.